فروشگاه همراه نگین

خدمات پس از فروش:بوشهر،خورموج،خيابان مطهري،مجتمع ديجيتال رضا-------واحد فروش: ٠٧٧٣٥٣٢١٣٩٧ ٠٧٧٣٥٣٣١٤٦٠        
دفتر مركزي:بوشهر،خورموج،خيابان مطهري، مجتمع ديجيتال رضا،طبقه اول،واحد يك

واحد فروش ومركز پخش:بوشهر،خيابان حافظ،خيابان جاشو،انبارمركزي همراه نگين

دفتر مركزي: ٠٧٧٣٥٣٣١٠٨٥

مركز پخش: ٠٧٧٣٣٣٣١٤٣١

خدمات پس از فروش: ٠٧٧٣٥٣٣١٤٧٠

مسئول فروش : 09177701381
ساعات بازگشایی 8:00 الی 20:00
فرم تماس